Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Allt fler börsbolag rapporterar hållbarhetsdata

skickad 19 okt. 2011 10:07 av Ulf Eriksson

Att ge den icke-finansiella rapporteringen samma status som den finansiella kräver gemensamma standarder och en syn att all rapportering ska integreras i en och samma rapport. Men att hålla dem separata kan paradoxalt nog också vara ett sätt att visa att de är lika viktiga.

I årtionden har de resultat som företagen producerar endast redovisats i strikt finansiell form, med kvartalsrapporter och årsredovisningar men sedan några år väljer allt fler att skapa hållbarhetsrapporter. Av bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap-lista rapporterar 28 av 56 bolag, vilket är en ökning med nio bolag sedan föregående år.
– Allt fler företag ser värdet av att kommunicera sitt hållbarhetsarbete. Att visa hur företaget tar ansvar för sin påverkan på omgivningen avseende miljö, socialt och anti-korruption blir allt viktigare för företagets rykte, säger Anna Lindstedt, VD för konsultföretaget Ethos International.

Men utvecklingen drivs också på från investerarhåll av placerare som vill minimera sin risk och förstår att även de icke-finansiella nyckeltalen kan ge väsentlig information om vilket resultat företaget genererar. För att kunna jämföra siffrorna mellan olika bolag krävs en gemensam standard för rapportering och av just det skälet kräver Näringsdepartementet sedan några år att alla statliga bolag rapporterar i enlighet med Global Reporting Initiatives standard. Och även bland de större börsnoterade bolagen blir det allt fler som anammar standarden. Det visar en undersökning som Ethos International genomfört för tredje året i rad. Undersökningen omfattar samtliga bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista och de statliga bolagen, totalt 74 stycken.

Ännu har dock inget svenskt börsnoterat företag i tagit steget och integrerat hållbarhetsredovisningen med årsredovisningen, även om det är den naturliga utvecklingen många förväntar sig på sikt. I ett globalt perspektiv räknar man med att bara fem procent av rapporteringen är integrerad i dagsläget och en av anledningarna är att en separat hållbarhetsrapport fortfarande är ett sätt att visa att området är prioriterat.

BP och Nestlé till hör de som argumenterar för separata rapporter eftersom de anser att en kombinerad rapport skulle innebära innebär en anpassning till finansiella aktörer och en nedprioritering av andra intressenter, menade de. Att släppa en separat rapport är paradoxalt nog ett sätt att manifestera att man också värderar frågorna lika högt.

Artikeln hämtad ur CSR i Praktiken

Comments