Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Arbetet med en svensk hållbarhetsstandard för kommuner och landsting rullar vidare

skickad 27 okt. 2010 04:57 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 3 dec. 2010 10:21 ]

Tillsammans med Swedish Standards Institute (SIS) arrangerade Huddinge kommun seminariet "Påverka hållbarhetsarbetet i din kommun" under Almedalsveckan 2010. En diskussion om hur det går att systematisera det stora och komplexa arbete som krävs för att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.


Swedish Standards Institute (SIS) presenterade arbetet med att ta fram en vägledningsstandard för hållbar utveckling (kopplat till ISO 26000) och Huddinge kommun presenterade sitt hållbarhetsarbete.

Jonas Frykman, utvecklingsledare i Huddinge kommun, inledde med att berätta om det förslag till Hållbarhetsdokument som just nu tas fram i Huddinge.

 Ett dokument som kan bli ledande för alla kommunala styrdokument i framtiden. Ett mål och sju krav för en hållbar utveckling i Huddinge har tagits fram och är nu på remiss. En bra bit återstår och det är på många sätt utmanande att balansera de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensionerna för att åstadkomma långsiktigt hållbar utveckling, berättade Jonas.

I Göteborgs stad arbetar Jonas Andersson. Han är också ordförande i den kommitté inom SIS som arbetar med att ta fram en standard och vägledning för hållbarhetsarbete. Jonas berättade om hur gruppen arbetar och varför denna standard behövs.

Gemensamma mål och delaktighet högt prioriterat

Seminariets deltagare fick därefter diskutera vad som är viktigt för att åstadkomma hållbar utveckling. Mentometerknappar användes för att mäta publikens åsikter. Gemensamma mål och delaktighet prioriterades högst när det gällde framgångsfaktorer. Det krävs att samhällets olika aktörer och intressen kan enas och att alla känner delaktighet. Utan dessa framgångsfaktorer är det svårt att agera hållbart.

När sedan utmaningarna diskuterades var de flesta överens om att just delaktigheten kräver mest. Att göra alla olika aktörer delaktiga i arbetet.

Det behöver inte bli dyrare att agera hållbart

Ellinor Avsan (M), ordförande i Huddinge kommuns miljönämnd, berättade om hur viktigt det är att systematisera arbetet med hållbar utveckling. Att det exempelvis inte behöver bli dyrare att upphandla ekologisk skolmat. Att det snarare handlar om aktiva val. Att en kommun måste ta hänsyn till olika delar.

Sara Emilsson forskar vid Linköpings universitet och har skrivit sin doktorsavhandling på temat kommuner och systematiskt hållbarhetsarbete. Också Sara betonade vikten av gemensamma strukturer och mål.

Prata med medborgarna

Peter Wenster arbetar vid Sveriges kommuner och landsting, SKL, och menade att kloka kommunala beslut förutsätter dialog och delaktighet. Att tjänstemän och politiker pratar med medborgarna. Det är en viktig del av ett systematiskt hållbarhetsarbete.

I Göteborg har hållbarhetens olika dimensioner integrerats i budgetstyrningen, berättade Jonas Andersson. Något som gör arbetet tydligare och till en del av vardagen. På en fråga från seminariets moderator, Pelle Törnberg, om den kommande vägledningen kommer passa stora eller små kommuner bäst, svarade Jonas kort och gott "Alla".

Andra länder tittar på Sverige

Peter Wenster berättade att det finns ett ganska stort intresse från olika aktörer i andra länder för hur Sverige arbetar med hållbarhetsfrågan. Något som också Ellinor Avsan bekräftade. Till hösten kommer ett antal företrädare från städer i USA att besöka Sverige för att lära sig mer om hur svenska kommuner och organisationer arbetar med hållbarhet.

Arbetet med att ta fram en vägledningsstandard för hållbar utveckling fortsätter under SIS ledning. Standarden är nära kopplad till den nya standarden för socialt ansvarstagande ISO 26000.

Läs mer om arbetet med vägledningsstandarden på SIS webbplats (länk öppnas i nytt fönster)