Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Debatten om Telias ansvar intressant

skickad 27 apr. 2012 01:37 av Ulf Eriksson

Företagen har ett ansvar för hur deras verksamhet påverkar mänskliga rättigheter, men det är staterna som ska driva dessa frågor framåt. Det sade CSR-diplomaten Lisa Emelia Svensson på Veckans Affärers och CSR i Praktikens frukost på tisdagen.

Telia Soneras verksamhet i före detta Sovjet-stater, som bland annat innebär ett långtgående samarbete med säkerhetstjänsten i diktaturer som Vitryssland, Uzbekistan och Azerbajdzjan, har debatterats flitigt den senaste veckan.

Den belyser problematiken för svenska företag att bedriva verksamheter i diktaturer, men framför allt vilket ansvar de har. Veckans Affärer inledde granskningen av affärerna genom att avslöja att Telia Soneras dotterbolag Kcell i Kazakstan under flera års tid har haft problem med korruption.

”Det är en jätteviktig debatt som pågår just nu kring Telia Soneras beteende. Man ska komma ihåg att om man säger att man är bra på någonting så finns det alltid någon som granskar vad man har gjort”, sade CSR-diplomaten Lisa Emelia Svensson på CSR-frukost på tisdagen..

Telia Soneras vd Lars Nyberg slog i helgen ifrån sig i en debattartikel, när det gäller att bolaget har gett säkerhetstjänsten full tillgång till övervakning av telenätet, information som sedan används för att kartlägga och kväsa demokratiska krafter. Han menade att lagarna i respektive land måste följas.

Lisa Emelia Svensson tycker inte heller att Telia Sonera eller andra svenska företag har som uppgift att driva frågor om mänskliga rättigheter i andra länder.

”Enligt FN:s ramverk är det staternas uppgift att skydda dessa frågor. Om företagen ska börja skydda mänskliga rättigheter så kan man hamna fel. Företagsledare är inte demokratiskt valda och kan inte stå inte till svars för ett demokratiskt samhälle, men sedan finns det en gråzon som nu debatteras”, säger hon.

Däremot anser hon att företag som verkar på svåra marknader och i diktaturer har ett större ansvar, dels att göra sin läxa, men även öppet redovisa vilka utmaningarna som finns och vad man har gjort åt dem.

”Man måste ha en policy för mänskliga rättigheter inom företaget och vara medveten om hur verksamheten påverkar i landet där man verkar. Ansvaret sträcker sig, enligt OECD:s riktlinjer även till viss rimlig del i leverantörsledet och i affärsrelationer”, säger hon.

Lisa Emelia Svensson företräder det svenska näringslivet gentemot utländska företag. Den svenska modellen i CSR-frågor är internationellt känd och efterfrågas eftersom Sverige i jämförelser ligger högt när man tar ett samlat grepp på frågorna i undersökningar.

”Vi tar upp de goda exemplen. Men hur gärna vi än tar upp hur öppna vi är så kan vi också kritisera oss själva på den punkten. Vi kan bli bättre”, sade hon.

I hennes möten utomlands kommer ofta frågor om mänskliga rättigheter upp.

”Men när vi pratar om ett land som exempelvis Kina eller andra samhällen som ligger rätt långt ut på skalan så för vi ju diskussioner, men de förs inte offentligt utan bakom stängda dörrar där diplomatin kommer in”, säger hon.


Artikeln hämtad ur CSR i Praktiken

Comments