Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Från CSR i PRAKTIKEN - Förslag på ny CSR-utbildning

skickad 3 dec. 2010 04:00 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 3 dec. 2010 10:06 ]

I ett försök att bidra till att kurserna i Sverige blir bättre på att lyfta in perspektiv från näringslivet för att ge eleverna en bättre förståelse för var CSR-frågan står i Sverige idag har vi därför sammanställt ett förslag på hur vi tycker att en sådan universitetsutbildning skulle kunna se ut, indelad i några relevanta delkurser, och där lärandet utgår från case, inte modeller – precis som i verkligheten.

Universitetens uppgift är att förbereda studenterna för arbetslivet genom att ge dem förutsättningar för att förstå världen omkring dem, men en kartläggning av CSR-utbildningar 2010 vid några av Sveriges mest prestigefulla lärosäten vi gjort visar att så tyvärr inte är fallet.

Det är vår förhoppning att med detta förslag kunna bidra till en förbättring av utbildningarna. Därför har vi gjort kursplanen tillgänglig genom Creative Commons-licens, vilket innebär att det är fritt för vilket universitet som helst att använda så mycket de anser lämpligt i sin egen strävan att göra befintliga kurser och utbildningar ännu bättre.

Utbildningen vi föreslår är indelad i sex kurser med 25 föreläsningstillfällen och nära 60 föreläsare från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. De sex kurserna skulle vara uppbyggda kring olika teman där kunskap och verktyg blandas med grupparbeten, studiebesök och praktik på företag som arbetar med hållbarhetsfrågorna ur ett affärsperspektiv.

  • Vad är CSR? Historia, begrepp och moral
  • Vägen från tanke till handling
  • Ekonomiskt ansvarstagande
  • Miljömässigt ansvarstagande
  • Samhällsansvaret
  • CSR-frågan nu och i framtiden

Klicka här för att ladda hem CSR i Praktikens förslag till utbildningsplan

Denna artikel är hämtad från CSR i Praktiken