Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Hållbarhet slutar vara separerat från affärsverksamheten, enligt global VD-studie

skickad 30 aug. 2010 06:47 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 3 dec. 2010 10:26 ]

De allra flesta VD:ar i stora företag har förstått att hållbarhet är något som kommer influera hela verksamheten och vara avgörande för företagens framtid. I många fall har dock resten av organisationen en bit kvar innan de nått samma slutsats.

En undersökning som genomförts av managementkonsultfirman Accenture och FN Global Compact om företagschefers inställningar till hållbarhet visar att en överväldigande majoritet (93%) ser hållbarhet som en nyckel till deras framtida succé. Rapporten, kallad “A New Era of Sustainability” utgår från svaren av mer än 750 chefer i över 100 länder. Tre fjärdedelar såg dessutom att hållbarhetsinitativen stärkte deras varumärke och att försök att höja förtroendet hos kunderna var en av de starkaste drivkrafterna bakom hållbarhetsinitiativen.

Undersökningen avslöjar också att en majoritet anser att hållbarhet kommer sluta vara en separat del av verksamheten utan i allt högre grad blir integrerat i företagets strategi vilket leder till en ökad medvetenhet om att också ta hänsyn till icke-finansiella mätetal för succé. Fyra av fem VD:ar sa att deras företag numera inkluderat hållbarhetsfrågor i strategin och driften, jämfört med bara hälften för tre år sedan.

En annan undersökning, från Deloitte, visar dock att ofta det finns ett glapp mellan VDs ambitioner och hur långt den egna organisationen kommit. Rapporten “Sustainability in Business Today: A Cross-Industry View“ (och poddradioprogrammet  “Three Things Your Chief Sustainability Officer Won’t Tell You,”) visar att det i många amerikanska företag finns en diskrepans mellan strategin för hållbarhet och olika avdelningars strategier och att det därmed tar lite olika lång tid för olika avdelningar att förstå hur hållbarhet är relevant för dem.

Artikeln hämtad ur CSR i Praktiken

Comments