Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

skickad 30 apr. 2013 00:33 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 30 apr. 2013 01:34 ]
Den nya standarden för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner, SS-85 40 00, är nu ute på remiss. Inovea har sedan 2008 medverkat i arbetet att ta fram den nya standarden.


För fem år sedan startade arbetet med att ta fram en vägledningsstandard för ledningssystem för hållbar utveckling.
Förslaget till standard, SS-85 40 00, är klart och skickas ut 
på remiss den 1 mars. Remisstiden pågår till den 30 maj 2013.

Sveriges Kommuner och Landsting, AB Svenska Miljöstyrningsrådet och Swedish
Standards Institute (SIS), är initiativtagare till standarden. Arbetet har genomförts av en
teknisk kommitté vid SIS, där politiker och tjänstemän från kommuner och landsting har
medverkat tillsammans med ytterligare intressenter.

Standarden riktar sig till politiskt styrda organisationer: kommuner, landsting och regioner.
Organisationer med ett brett uppdrag och med en stor komplexitet när det gäller verksamhetsområden,
styrning, rådighet och intressenter. Kommuner, landsting och regioner är
viktiga aktörer i arbetet för en hållbar utveckling där hållbarhetsarbetet omfattar såväl
ekonomi och miljö som sociala aspekter

Den föreslagna standarden utgår från ett brett perspektiv på hållbar utveckling med koppling
till bl.a. samhällsplanering, fysisk planering, vård och omsorg, folkhälsa och offentlig
upphandling. Standarden är en vägledningsstandard som ger stöd att utveckla och komplettera
befintliga ledningssystem. 
Comments