Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Hundra hållbara bolag

skickad 1 nov. 2012 09:46 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 1 nov. 2012 09:47 ]

SPP lanserar en fond som investerar i 100 hållbara bolag. Men SPP tittar inte bara på hur bolagen sköter sig idag utan tar även hänsyn till hur de är rustade för en hållbar framtid.

Den nya fonden heter Global Topp 100 och investerar i hundra bolag från olika branscher och kategorier.

Gemensamt är att de alla uppfyller SPP:s regler för hållbara investeringar. Men förvaltarna gör också framåtblickande bedömningar av bolagen.
– Vi väljer ut företag från alla branscher och världsdelar och utvärderar dem utifrån finansiell stabilitet, hållbar drift och hur de är positionerade för att möta en hållbar framtid. Med Global Topp 100 satsar vi på de bolag som aktivt ställer om sina verksamheter för att möta en hållbar utveckling samtidigt som de är finansiellt framgångsrika, säger SPP Fonders vd Liza Jonson.

De hundra bolagen väljs ut ur en grupp på 2500 bolag som betygssätts på en skala 0-100. De bolag som får högst poäng samt klarar en sista hållbarhetsgranskning kvalar in i fonden.
I fonden ingår också några svenska bolag, nämligen Alfa Laval, Volvo, Atlas Copco och Stora Enso.
– Samtliga har visat att de har bra system på plats och att de successivt förbättrar sig inom hållbarhet och säkerställer en totalintegrering i kärnverksamheten. Det tillsammans med finansiell stabilitet gör att vi ser att de har potential att möta framtiden, säger Liza Jonson.

Förvaltningsavgiften för SPP Global Topp 100 är 0,75 procent.  
Artikeln hämtad ur veckans Affärer