Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Kortsiktigt ansvarstagande måste kopplas till långsiktigt värdeskapande

skickad 20 jan. 2011 01:25 av Ulf Eriksson

Även om förhållningssättet till ansvarstagande skiljer sig i olika tider och på olika platser i världen är kopplingen till lönsamhet central, menar Peje Emilsson, ordförande i Stockholms Handelskammare. Håller du med eller har du en helt annan åsikt? Skriv din kommentar efter artikeln och delta i debatten!

I mitten av 1970-talet var jag kabinettschef för International Chamber of Commerce (ICC) – näringslivets världsorganisation. Under den så kallade Nord-Syd-dialogen riktades massiv kritik mot det internationella näringslivet för brist på socialt ansvarstagande. Företag sågs inte bara som ansvarslösa i sin strävan efter allt högre vinster, utan konkurrens och lönsamt företagande var destruktivt i sig.

Många röster höjdes för ”en ny ekonomisk världsordning”. Det var mot den bakgrunden som ICC 1975 arrangerade en världskongress under temat ”Market Economy – more than competition and profit. Den sammanfattande skriften fick titeln ”The new capitalism”.

Frågorna lever än idag. I november förra året, över 35 år senare, deltog jag i Stillahavsregionens samarbetsorganisation APEC:s årliga företagsledarmöte, där näringslivets ansvar (Corporate Responsibility) var ett dominerande tema.

Men skillnaderna jämfört med hur diskussionerna fördes för 35 år sedan är betydande. I dag råder en bred enighet om att ett fritt, växande och framgångsrikt näringsliv är en förutsättning för välstånd och social utveckling. Samtidigt ställs det helt nya krav på ansvar. Många företag i världen möts av allt tuffare frågor om arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och miljöfrågor.

Det är intressant att se hur synsätten i olika delar av världen skiljer sig. Asiatiska företag kopplar företagets ansvar starkt till den egna verksamheten. Exempelvis har japanska företag under lång tid tagit betydande socialt ansvar för medarbetare och kringliggande samhällen.

Amerikanska företag engagerar sig istället inte sällan i lokala och globala samhällsproblem som inte behöver ha någon stark koppling till verksamheten. Medarbetare, kunder, medier och finansmarknader ser det som självklart att företag ägnar sig åt olika välgörenhetsprojekt.

I en globaliserad ekonomi med en allt skarpare medial bevakning, blir frågan om företagets ansvar en stor utmaning. Samtidigt som framgångsrika globala företag måste agera olika på olika marknader måste allt rymmas inom en övergripande filosofi för ansvarstagande. I en global elektronisk medieverklighet måste man räkna med att på varje enskild marknad behöva stå för vad man gör på alla marknader. Riskerna för att något ska gå snett är betydande.

Det gäller därför att vara sann, relevant och uthållig. Sann som i att bottna i företagets själ och hjärta. Den som spelar teater blir alltid avslöjad. Relevant i att det företaget gör på allvar bidrar positivt till de samhällen och miljöer man påverkar. Uthållig i att detta positiva bidrag inte försvinner med en ny VD, en ny strategi eller en fallande börskurs.

Men det gäller också att vara lönsam. Långsiktig lönsamhet är ett företags absolut viktigaste ansvar. Här tangerar dagens debatt den vi hade 1975. Kraven på företagens bredare ansvar får inte skymma näringslivets huvuduppgift: att skapa välstånd och hitta lösningar på människors problem. Höga vinster kan vara medialt eller akademiskt provokativa, obefintliga vinster är alltid reellt destruktiva.

Det är därför glädjande att intresset för ansvarsfullt företagande sammanfaller med en diskussion om långsiktigt värdeskapande företagande. Pendeln mellan kort och lång sikt har slagit fram och tillbaka över decennierna, men nu tycks det finnas en förståelse för att världens bästa företag byggts med decenniers och inte kvartals perspektiv.

Långsiktigt lönsamma företag överträffar ständigt sina kunders förväntan, ser till att år efter år rekrytera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna och åtnjuter det kringliggande samhällets stöd eller till och med beundran.

Ett långsiktigt perspektiv kopplat till orubbliga krav på resultat är receptet för framgångsrikt ansvarstagande företagande i en global konkurrensutsatt värld, oavsett var i världen verksamheten råkar bedrivas.

Peje Emilsson
Ordförande, Stockholms Handelskammare

Artikeln hämtad ur CSR i Praktiken