Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Kravet på hållbarhetsredovisning gav upphov till förändringar hos de statliga bolagen

skickad 26 okt. 2010 23:42 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 26 okt. 2010 23:59 ]
Sedan två år måste alla statligt ägda bolag göra en hållbarhetsredovisning som ska publiceras samtidigt som årsredovisningen. Men vilka konsekvenser har det egentligen fått för hållbarhetsarbetet, i praktiken? 

Download (191)

På ett seminarium i Rosenbad mitten av september presenterade Tommy Borglund, Magnus Frostenson och Karolina Windell sin studie av konsekvenserna av de två år gamla riktlinjerna om hållbarhetsinformation i statligt ägda bolag. Resultaten från utvärderingen visar att införandet av de nya riktlinjerna påverkat företagen i varierande grad. De företag som tidigare saknat erfarenhet från hållbarhetsredovisningar har genomgått en större förändringsprocess än de som redan sedan tidigare redovisat sina hållbarhetsfrågor. Lägsta nivån har därmed höjts.

Resultaten visar även att riktlinjerna bidragit till att skapa uppmärksamhet och medvetenhet kring hållbarhetsfrågor i företagen samt att generera ny kunskap om hållbarhetsfrågor. Vidare visar resultaten att riktlinjerna om hållbarhetsredovisning främst bidragit till förbättrade rutiner för att redovisa hållbarhetsfrågor snarare än skapat stora förändringar av hållbarhetsarbetet som praktik. Rapporten kan laddas ner i sin helhet här.

/Artikeln är hämtad ur CSR i praktiken