Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Mottagare av UTMÄRKELSEN SVENSK KVALITET 2009...

skickad 23 mars 2010 06:29 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 3 dec. 2010 10:30 ]

Två organisationer har utsetts till mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009, Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Jönköpings län samt HSB Östergötland.  

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken har till uppdrag att ge somatiskt sjuka barn och ungdomar i åldern 0-18 år specialiserad barnmedicinsk vård och omvårdnad.

HSB Östergötland har som en av 33 HSB-regionföreningar i landet det övergripande syftet att främja sina medlemmars ekonomiska intresse, bland annat genom att förvalta omkring 9 000 lägenheter.

Två statsråd kommenterar utmärkelsen

Göran Hägglund, Socialminister:
Kvaliteten i den svenska sjukvården är, som de allra flesta vet, mycket hög. Men min strävan är förstås att sjukvården ska bli ännu bättre och ännu mera tillgänglig. Om en sådan utveckling ska vara möjlig krävs målmedvetet förbättringsarbete. Jag hoppas att Barn- och ungdomsmedicinska kliniken i Jönköping kan tjäna som ett gott exempel för andra. Genom att lära av de som lyckas väl kan ännu fler bli ännu bättre. Därför är den här utmärkelsenviktig och därför vill jag säga ett stort grattis och samtidigt önska lycka till i det fortsatta arbetet.

Mats Odell, Kommun- och finansmarknadsminister:
Det är glädjande att ett bostadsföretag är en av mottagarna av Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2009. Det visar att även företag inom bostadssektorn tack vare systematiskt kvalitetsarbete och kundorientering kan tillhöra de främsta i landet. Jag gratulerar HSB Östergötland som genom en långsiktig satsning på kvalitet har erhållit denna fina utmärkelse


Domarkommitténs motiveringar

Barn- och ungdomsmedicinska kliniken kännetecknas av
ett väl rankrat och effektivt verksamhetssystem och en stark kvalitetskultur. Det processorienterade arbetssättet präglar verksamhetens alla delar och är tydligt värdeskapande för kunderna (patienter/anhöriga och studerande), vilket kan avläsas i den höga kundnöjdheten. Ett engagerat synligt och öppet ledarskap genomsyrar klinikens verksamhet. Arbetet utmärks av stor delaktighet bland medarbetarna på alla nivåer och kulturen präglas av ett systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete som engagerar såväl medarbetare som ledare.
Barn- och ungdomsmedicinska kliniken tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har genom enträget, uthålligt och långsiktigt arbete gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

HSB Östergötland
kännetecknas av stark kundsamverkan och partnerskap med de viktigaste kunderna. Ett starkt medarbetarengagemang som stöds av engagerat ledarskap bidrar till goda resultat och nöjda kunder. Organisationen har tydliga och medvetet valda angreppssätt inom de flesta relevanta områden både vad gäller genomförande och förebyggande insatser. Ett aktivt förbättringsarbete genomsyrar verksamheten. Utvärdering och förbättring av angreppssätten är föredömligt systematiskt och integrerat.
HSB Östergötland är ett gott föredöme för hur uthållig systematisk verksamhetsutveckling ger förbättringarna för kunderna, skapar engagerade och nöjda medarbetare och leder till goda resultat.