Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Näringslivet sätter pris på den biologiska mångfalden

skickad 28 okt. 2010 08:54 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 3 dec. 2010 10:19 ]

Medlemmarna World Business Council for Sustainable Development meddelaratt man stöder arbetet med att ta fram en prislapp för ekosystemtjänster.

World Business Council for Sustainable Development, WBCSD, är en global sammanslutning av 200 av världens största företag. Organisationen meddelade på FN:s toppmöte om biologisk mångfald i Nagoya att man stod bakom arbetet med att ta fram en prislapp för ekosystemtjänster. Man ser också fram emot att den nyinstiftade forskarpanelen för biologisk mångfald ska sätta grunderna till en kompensationsmekanism som uppmuntrar handel med ekosystemtjänster.


WBCSD:s rapport "Effective
biodiversity and ecosystem policy and regulation".

WBCSD:s rapport "Effective biodiversity and ecosystem policy and regulation" som presenterades i Nagoya igår kan ses som näringslivets bidrag till debatten om hur man ska bevara den biologiska mångfalden. Rapporten innehåller ett antal förslag till världens beslutsfattare.

Företagen
påpekar att nyckeln till att rädda den biologiska mångfalden är att ha tydligt definierade mål enligt vad de kallar SMART-modellen, det vill säga mål som är "specific, measurable, attainable, relevant and time-bound".

Här WCSD:s viktigaste budskap  för att rädda den biologiska mångalden: 
  • WBCSD ger starkt stöd till TEEB-rapportens slutsatser att frågan om biologisk mångfald och ekosystemtjänsternas värde måste integreras i den politiska dagordningen.
  • Världens företag har ett stort intresse i att ekosystemen fortsätter fungera som de ska så att de fortsätter leverera ett affärsmässigt och socialt värde. Här arbetar näringslivet redan med att lägga pengar på forskning och utveckling inom området och genom att skapa mer hållbara leverantörskedjor.
  • Företagen vill arbeta nämare beslutsfattarna och på så sätt öka möjligheterna till frarmgångsrika beslut.
  • Det behövs ett ramvark för ett närmare samarbete mellan företag och beslutsfattare. I ett sådant ramverk bör rollerna definieras tydligare enligt konventionen om biologisk mångfald.
  • Mycket av arbetet med att rädda den biologiska mångfalden kommer att behöva implementeras av det privata näringslivet. Det är också ofta näringslivet som har de resurser och den flexibilitet som krävs för att implementera storskaliga lösningar.
  • Nya politiska beslut kring biologisk mångfald och ekosystemtjänster bör bygga på erfarenhet från framgångsrika exempel från andra områden och försöka skapa frivilliga initiativ inom området bevaring.
  • Politiska beslut om biologisk mångfald och ekosystem måste också baseras på sunda principer. Dessa principer måste ge tydliga signaler till näringslivet och innehålla förståelse för äganderätten och potentiella ekonomiska och sociala konsekvenser.
  • Det är inte bara nya beslut som ska rädda den biologiska mångfalden. Lika viktigt är det att beslutsfattarna driver igenom redan fattade beslut och att rätt resurser tillsätts för att nå målen.
  • Världens regeringar bör också ta en ledande roll i kampen för den biologiska mångfalden genom att agera starka ägare över de statligt ägda bolagen.

Här kan du läsa hela rapporten från WBCSD.

Artikeln hämtad ur Miljöaktuellt