Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Nya idéer i leverantörskedjan är framtiden för CSR

skickad 2 nov. 2011 00:35 av Ulf Eriksson
Allt fler företag börjar se ett värde i att samarbeta med sina leverantörer kring CSR. Det kan stärka konkurrenskraften för alla inblandade. Samsung och Hyundai tillhör dem förstått innebörden menar Emma Sjöström i CSR i Praktiken.

Tills nyligen var det självklart för många att europeiska bolag leder ligan när det gäller hållbarhetsarbete. Men så är det inte längre. Det menar MinGu Jun från Two Tomorrows Asia i ett blogginlägg i The Guardian.

Snarare är det hos asiatiska företag som några av de bästa exemplen på ansvarstagande i leverantörskedjan återfinns, förklarar MinGu Jun. Hållbarhetsarbetet är inte längre ett sätt för asiatiska tillverkare att blidka västerländska köpare; numera finns ett fokus på delat värde mellan affärspartners, där både köpare och leverantör har tydliga affärsincitament att bli mer hållbar.

Det synsättet förskjuter drivkraften för hållbarhetsarbetet från riskhantering (som varit gängse under lång tid) till lösningar för ömsesidig tillväxt, till exempel genom intäktsdelning och gemensamma insatser för att effektivisera produktionen och logistiken.

Ett exempel, som också lyfts fram i nämnda artikel, är Hyundai, som har utvecklat ett finansiellt stödprogram för att öka leverantörernas ekonomiska stabilitet. En komponent i detta är ”Bridge Loan for Green Production Facilities”. Det är lån med låg ränta som syftar till att hjälpa Hyundais affärspartners att utveckla miljövänliga anläggningar och produkter.

Ett annat exempel är Samsung, som erbjuder CSR support till företagets affärspartners genom sitt Partner Collaboration Program. Samsung har bland annat lett utbildningar i CSR för 567 företag i Korea och 345 företag i Kina och Sydostasien, som ett led i att få alla partners med på CSR-tåget. Under 2010 valdes tio partnerföretag ut från var och en av de åtta affärsenheter Samsung har i Korea för att få anpassad CSR-rådgivning på plats. Under innevarande år räknar man med att ännu fler företag ska kunna öka sin CSR-kompetens på det här sättet. Detta och liknande aktiviteter hoppas Samsung ska bidra till att stärka konkurrenskraften för alla inblandade på sikt.

Samtidigt får vi komma ihåg att de företag som lyfts fram här får anses tillhöra en csr-elit i Asien (och världen) – de flesta företag i regionen har en lång väg att gå innan de kommer i närheten av den här typen av initiativ.

Oaktat detta så är det här ett bland flera exempel på att hållbarhetsarbetet bland pionjärerna på arbetet sedan några år nu har börjat anta en ny form, som innebär en open source-version av CSR, där gemensamma lösningar, erfarenhetsutbyte och samarbete är melodin.

Hyundai träffar helt rätt i sin affärsslogan: ”New Thinking. New Possibilities.”

Artikeln hämtad ur CSR i Praktiken