Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Nya riktlinjer inom CSR för OECD-länderna

skickad 15 sep. 2011 02:21 av Ulf Eriksson
Utvecklingen av CSR inom OECD-länderna har tagit ett mycket viktigt steg framåt. Detta sedan nya riktlinjer har antagits för att skapa ytterligare engagemang för CSR bland privata företag inom OECD.

Ministrar från OECD-länderna har antagit nya riktlinjer inom CSR för multinationella företag. Den exakta betydelsen för de reviderade riktlinjerna är dock inte fastställd men klart är att de kommer att uppmuntra till mer ansvarsfullt företagande bland OECD-ländernas regeringar och bland de åtta partnerländerna, däribland Argentina, Brasilien, Egypten och Marocko.

Genom att ministrar från respektive medlemsland nu har satt ned foten visar detta på att det nu är upp till regeringarna att uppdatera förväntningarna på den privata sektorn i förhållande till dess påverkan på sociala och miljömässiga aktiviteter.

OECD: s riktlinjer är den mest omfattande vägledningen som finns inom CSR och om vad som utgör god affärssed, de är dessutom de enda som medlemsländernas regeringar har utvecklat, godkänt och åtagit sig att främja.

Senast riktlinjerna reviderades var år 2000 och skillnaden nu är att det nya kommer att innehålla inslag om mänskliga rättigheter, principer om behovet av vederbörlig aktsamhet, inklusive nedåt i distributionskedjan, samt en hänvisning till att minska utsläpp av växthusgaser och samtidigt rapportera om utsläppen. Riktlinjerna fungerar dock fortfarande som rekommendationer och är inte bindande för företag som verkar inom OECD.

Men beslutet måste ändå ses som en seger för arbetet med CSR världen över och framförallt för OECD och multilaterala förhandlingar. Det har ju knappast gått bra tidigare vid mellanstatliga processer, till exempel vid Doha eller Köpenhamnsmötet.

”Näringslivet delar ansvaret för att återställa tillväxten och förtroendet på marknaderna”, säger OECD: s generalsekreterare Angel Gurría. ”Dessa riktlinjer kommer att hjälpa den privata sektorn utöka sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt genom att främja mänskliga rättigheter och stärka den sociala utveckling i hela världen.”

Artikeln hämtad ur CSR i Praktiken