Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Så kommer du igång med rapporteringen av hållbarhet

skickad 20 okt. 2011 04:38 av Ulf Eriksson

Fortfarande struntar många svenska storföretag i hållbarhetsrapportering. Är det verkligen så krångligt? Sandvik och Sveaskog om tipsen för att komma igång.

Redan på 1990-talet började Sveaskog arbeta med miljöredovisning och den första hållbarhetsrapporten, uppdelad efter ekonomiskt och socialt samt miljöansvar, kom 2005. För tre år sedan redovisade bolaget enligt GRI för första gången.
– Skogsbruket har en mängd intressenter och för oss har det varit viktigt att för dem berätta och redovisa vad vi gör inom hållbarhetsområdet, säger Charlotte Jönsson CSR ansvarig på Sveaskog Förvaltnings AB.

När företaget bestämde sig för att kartlägga vilka nyckeltal som skulle ingå gjorde det en väsentlighetsanalys där det dels tittade på vilka som är de viktigaste frågorna för Sveaskog som företag att rapportera och dels utifrån intressentdialoger, det vill säga vilka som är de viktigaste frågorna för intressenterna.

De senaste åren har innehållet i hållbarhetsrapporteringen förändrats där en del nytt material har tillkommit. Sveaskog har även arbetat mycket med att förbättra interna rutiner och system kring rapporteringen.
– För att få en struktur, en tydlighet och en integration i kärnverksamheten tycker jag att det är bra att till exempel sätta sig in i GRI. Då får man ett arbetssätt och en struktur att hålla sig till. Kartlägg vilka som är ditt företags viktigaste frågor resp era intressenters viktigaste frågor och därmed får du fram vilka nyckeltal som kan vara intressanta att redovisar, tipsar Jönsson som spår att det mer och mer kommer att bli en hygienfråga att hållbarhetsrapportera inom de frågor som är viktigast för respektive företag och deras intressenter.

Sandvik påbörjade sin hållbarhetsrapportering 2007 genom att börja redovisa sådant som företaget klarade av och enligt Anders Wallin, informationsdirektör på Sandvik, är det just det hans främsta råd till företag som ännu inte har kommit igång: Börja i liten skala.

Sandvik har sedan dess lagt till flera nyckeltal och kvaliteten på rapporteringen har förbättrats. Numera revideras CSR-rapporten alltid av en auktoriserad revisor också, berättar Wallin, som dock menar att det kommer att vara fortsatt kämpigt med hållbarhetsrapportering de kommande åren.
– Kraven kommer att öka från vissa intressenter men företagen kommer att hålla emot på grund av administrativa svårigheter och komplexitet.

Artikeln hämtad ur CSR i Praktiken