Aktuellt (arkiv)‎ > ‎

Ny hållbarhetsstandard på gång...

skickad 20 feb. 2010 01:23 av Ulf Eriksson   [ uppdaterad 12 dec. 2010 02:23 ]
Arbetet med framtagningen av en ny hållbarhetsstandard - Hållbar utveckling för Kommuner, Landsting och Regioner - löper planenligt vidare.
Initiativtagare är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), MSR (Miljöstyrningsrådet) i samarbete med SIS (Swedish Standards Institute). I arbetet medverkar Ulf Eriksson från GR/Inovea.
 
Vid tekniska kommitténs senaste möte konstaterades att standardstrukturen börjar att ta form och möjligheterna till en första pilotversion under senare delen av 2010 diskuterades. 

Standardens färdigdatum är inte fastställt, men en trolig tidpunkt är senare delen av 2011. Vi återkommer löpande med rapporter om utvecklingen.

Ċ
Ulf Eriksson,
22 feb. 2010 05:34