Inovea - ett företag i samverkan

Verksamheten i Inovea är starkt knuten till olika parner-
skap och nätverksaktiviteter.
Många aktiviteter genomförs tillsammans
med partnern Global Responsibility AB (GR). Bl.a. har flertalet av GRs analys- och värderingsverktyg utvecklats som samarbets-projekt.
Gemensamt genomförs också flera utvecklingsprojekt
med organisationer som SIS (Swedish Standards Institute), Connect Väst, KPMG m.fl.
Läs mer om samverkan...

Idé, värdegrund, vision 
Affärsidé:
Vi stödjer företag och organisationer i deras arbete att förbättra effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft...
läs mer...
 
Värdegrund
Vårt verksamhetssystem och vår vision vilar på en öppen värdegrund...
läs mer...
 
Vision:
Vi är ett självklart alternativ när det gäller hållbar affärs-
och organisationsutveckling...
läs mer...



Verksamhetspolicy

Inovea har integrerat hållbarhetsaspekterna Kvalitet, Miljö, Hälsa, Säkerhet samt Etiskt och Socialt ansvarstagande i en övergripande hållbarhetspolicy.

Policyn ger uttryck för organisationens avsikter och förhållningssätt och visar hur vi ska utvecklas mot våra mål i linje med visionen.
läs mer...