Om Inovea‎ > ‎

Idé, Värdegrund, Vision och PolicyAffärsidé
Vi stödjer företag och organisationer i deras arbete att förbättra effektivitet, lönsamhet och konkurrenskraft.
Vi gör det med:
 • ett strategiskt angreppsätt och en hållbar verksamhetsstyrning som medverkar till
  förbättrade och mätbara prestanda, engagerade medarbetare och nöjda intressenter.
 • metoder som tydliggör brister och behov och
  öppnar upp för en framgångsrik förbättringskultur.

Värdegrund
Vårt verksamhetssystem och vår vision vilar på en öppen värdegrund som kan sammanfattas under följande kärnvärden:
 • Ansvar
 • Proffessionalism
 • Integritet
 • Respekt
 • Arbetsglädje
Vår värdegrund är vägledande i affärer och alla övriga aktiviteter. 

Vision
Vi är det självklara alternativet när det gäller att utveckla en hållbar affärs- och organisationsstyrning. 
Vi är det för att vi:
 • erbjuder den bästa kompetensen och de bästa bästa ledningsverktygen inom området
 • samarbetar med kraftfulla och framstående partners inom området
 
Verksamhetspolicy
Inovea har integrerat hållbarhetsaspekterna Kvalitet, Miljö, Hälsa, Säkerhet och Etiskt/Socialt ansvarstagande i en övergripande hållbarhetspolicy.
Policyn ger uttryck för organisationens avsikter och förhållningssätt och visar hur vi ska utvecklas mot våra mål i linje med visionen.

"Inovea ska vara kundernas bästa partner för en långsiktigt hållbar utveckling. Med lyhördhet, systematisk styrning, god samverkan, ärlighet och hög kompetens ska vi alltid sträva efter bästa möjliga resultat med utgångspunkt från
 • Intressenternas förväntningar
 • brukarnas behov och
 • samhällets krav
För att säkerställa resultat och prestanda skall vi:
 • Arbeta målrelaterat
 • Konsekvent följa upp risker, samt
 • systematiskt genomföra förbättringar i verksamhet 
 • och verksamhetssystem
Våra värderingar liksom de åtta kvalitetslednings-principerna ska prägla alla våra aktiviteter."Läs mer om kvalitetsledningsprinciperna under bilagor nedan...
Ċ
Ulf Eriksson,
22 feb. 2010 04:26