Om Inovea‎ > ‎

Samverkan


Samverkan skapar resurser

Ensam är sällan stark.
Inovea förstärker sina resurser genom ett medvetet och systematiskt samarbete med framstående aktörer inom verksamhetsområdet - hållbar organisationsutveckling.
Vi genomför ett flertal samarbetsprojekt tillsammans 
med olika företag och organisationer.

Ett strategiskt val
Att samverka med viktiga aktörer är ett strategiskt val för Inovea.
Hållbar organisationsutveckling är ett område som för närvarande är under stark utveckling och tillväxt. 
Därför är det angeläget att samordna de främsta krafterna
för att åstadkomma de bästa resultaten på effektivaste sätt.
Det är så vi skapar framgångslösningar för våra uppdragsgivare. Till höger på sidan visas några länkar / exempel på organisationer i olika gemensamma projektarbeten.